Header image alt text

Diepenveense Sportclub

Taken Clubhuiscommissie

De taken van de Clubhuiscommissie zijn o.a. :

  • Zorg dragen voor een goed beheer en onderhoud.
  • Zorg dragen voor een goede exploitatie.
  • Jaarlijks opstellen van de jaarrekening en begroting en het bewaken hiervan.
  • Het jaarlijks vaststellen van de consumptieprijzen.
  • Jaarlijks vaststellen van de onderhoudsplanning/begroting en het bewaken hiervan.
  • Zorg dragen voor voldoende vrijwilligers.
  • Het beheren van de geldmiddelen en het verzorgen van de financiĆ«le administratie.
  • Het voorbereiden van contracten en overeenkomsten.
  • Zorg dragen voor de nodige verslaggeving en rapportages.
  • Zorg dragen voor handhaving van relevante wet- en regelgeving.