Header image alt text

Diepenveense Sportclub

Lidmaatschap en Contributie afd. Gymnastiek

Aanmelden
Heeft u belangstelling om lid te worden, dan bent u uiteraard van harte welkom.
U kunt zich hiervoor in de zaal bij de leiding van de betreffende les melden. Via onderstaande link kunt u zich digitaal inschrijven of eventueel via een inschrijfformulier wat u bij de leiding kunt vragen. U mag altijd eerst gratis 3 proeflessen volgen.
Informatie over de lessen en het lesrooster vindt u onder de button lesinformatie.
Inschrijfformulier

Wijzigingen
Om ons ledenbestand up-to-date te houden verzoeken wij u wijzigingen in persoonlijke gegevens s.v.p. door te geven.
Informatie over onze vereniging wordt gedurende het seizoen digitaal verzonden. Het is daarom van belang dat wij op de hoogte zijn van het juiste e-mailadres (voor leden < 18 jaar is e-mailadres van ouder/verzorger gewenst)
Wisseling van lessen die worden gevolgd doorgeven aan de betreffende leiding en aan de ledenadministratie. Voor een extra lesuur dient opnieuw een inschrijfformulier te worden ingevuld.

Afmelden
Afmelden kan alleen schriftelijk of per mail bij onze ledenadministratie.
Uitschrijven kan 4x per jaar, voor het eind van het kwartaal (uitelijk 31-03, 30-06,30-09, 31-12).
Wij verzoeken u ook de leiding van de desbetreffende les in te lichten.

Ledenadministratie Ellen Lont, Schimmelpennincksingel 90, 7431ZN Diepenveen.
Email:lidmaatschap.dscgym@gmail.com

Contributie

 

Contributie DSC gym per 1 januari 2017, basistarief per kwartaal bij 1 lesuur per week(€)
  jeugd tot 10 jaar jeugd 10 tot 18 jaar 18 jaar e.o.
Gymnastiek (1 uur) 40,00 42,50 45,00
Jazz (1 uur) 40,00 42,50 45,00
Pilates (1uur)     45,00
Selectie klein / selectie jazz (1,5 uur 55,00 64,00 67,50
Selectie groot (2 uur) 70,00 75,00 80,00
Herengym     45,00
Bondscontributie a € 18,50 per jaar  inclusief  inclusief inclusief
Wedstrijdbijdrage per jaar – wedstrijdbijdrage selectie klein: € 15,00
– wedstrijdbijdrage selectie groot incl. springen: € 35,00 (€ 25+€ 10) = € 35,00
– wedstrijdbijdrage alleen springgroep: € 10,00

Staffeltarief bij meer dan 1 lesuur per week: 10% korting  over bruto som (1e+2e en volgende les)
auto