Header image alt text

Diepenveense Sportclub

Contact gegevens bestuur gymnastiek

Contactgegevens bestuur.

Voorzitter Lean Kolkman 0570 593941 voorzitter.dscgym@gmail.com
Penningmeester Fred de Haan 0570 593326 penningmeester.dscgym@gmail.com
Ledenadministratie Ellen Lont 06-51002251 lidmaatschap.dscgym@gmail.com
Secretariaat     secretaris.dscgym@gmail.com
Algemeen lid/activiteiten Melanie van den Belt 06-14762640  
Algemeen lid/activiteiten