Header image alt text

Diepenveense Sportclub

Commissie Gebouw

Algemeen

De taak van de Commissie Gebouw  is het beheren en onderhouden van het clubgebouw, inclusief de daarin aanwezige inventaris. Inventaris in eigendom van afdelingen valt onder de  verantwoordelijkheid van de betreffende afdeling.
De schoonmaak van het clubhuis is eveneens ondergebracht bij deze commissie.
De Commissie Gebouw is ook  verantwoordelijk voor de uitvoering van de diverse onderhoudswerkzaamheden, alsmede voor de uitvoering van het periodiek groot onderhoud.
Hiertoe wordt het meerjaren onderhoudsplan/begroting  jaarlijks geactualiseerd.
De uitvoering van werkzaamheden geschiedt zo veel mogelijk met vrijwilligers. Waar nodig worden marktpartijen  ingeschakeld.

Samenstelling
De Commissie Gebouw  bestaat uit het hoofd van de Commissie, Koen Spikker,  geassisteerd door een aantal  vrijwilligers voor het uitvoeren van de reguliere onderhoudswerkzaamheden.
Het hoofd van de Commissie Gebouw is tevens lid van het bestuur van de Clubhuiscommissie.

Contact
Voor vragen, opmerkingen of suggesties kan via email contact worden opgenomen met:
Koen Spikker. Burg. Doffegniuslaan 38 te Diepenveen.
Tel: 06 45388054
gebouwcommissie@vvdiepenveen.nl