Header image alt text

Diepenveense Sportclub

Afmelden gym.

U kunt zich als lid bij onze vereniging alleen schriftelijk of per mail via onze ledenadministratie uitschrijven. Afmelden alleen bij de leiding is onvoldoende. Afmelden kan 4x per jaar vóór het eind van elk kwartaal, zijnde: – uiterlijk 31 maart; – uiterlijk 30 juni; – uiterlijk 30 september; – uiterlijk 31 december; Afmeldingen per mail via: lidmaatschap.dscgym@gmail.com.
Afmeldingen schriftelijk :
Voorhorsterbrink 16 – 7431 ZD – Diepenveen.
Daarnaast verzoeken wij u ook de leiding van de desbetreffende les in te lichten.